Working.
Please stand by. Press Esc to hide.

Account Registration

Registration is closed.

Entry Registration

Entry registration is closed.

Top

Rules

REGULAMIN
IX Szczeciński Konkurs Piw Domowych
13 - 15 marca 2020r.
Szczecin, Stara Komenda

 1. Organizatorem IX Szczecińskiego Konkursu Piw Domowych 2020 jest Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
 2. Celem konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego i piwa o wysokiej jakości.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: 
  Berliner weisse z owocami (dodatkowy opis poniżej) - http://kompendiumpiwa.pl/berliner-weisse/
  Nowofalowy pils - http://kompendiumpiwa.pl/nowofalowy-pils/
  Belgian Blond Ale - http://kompendiumpiwa.pl/belgian-blond-ale/
  Double IPA - http://kompendiumpiwa.pl/double-ipa/
 4. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 5. Koszt zgłoszenia piwa do konkursu wynosi 20 zł za każde zgłoszone piwo. Członkowie PSPD mają prawo do zniżki płacąc odpowiednio 15zł. Jeżeli w skład browaru domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki browar traktuje się jako członka PSPD.
 6. Wpisowe należy wpłacić do dnia 06.03.2020r. (data wpływu na konto) na rachunek: 
  Nr konta: 87 1750 0012 0000 0000 4108 5312
  Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
  ul. Czerniakowska 126a lok.4
  00-454 Warszawa
  W tytule należy wpisać IX SZKPD 2020 + imię i nazwisko piwowara, ew. nazwę browaru wymienioną w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. Wpłaty dokonane bez podania tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą traktowane jak darowizna na rzecz PSPD.
 8. Piwa, za które opłata nie wpłynie w terminie nie wezmą udziału w konkursie i zostaną zniszczone.
 9. Jeden browar domowy może wystawić do Konkursu po jednym piwie w każdej z kategorii, czyli maksymalnie 4 piwa w całym konkursie.
 10. Browar domowy może składać się z kilku osób, jednak nie dopuszcza się aby osoby wchodzące w skład zespołu browaru domowego, wystawiały piwo indywidualnie lub jako skład innego browaru domowego, w tej samej kategorii.
 11. Do konkursu należy dostarczyć minimum 3 butelki piwa o pojemności 0,5L lub 4 butelki o pojemności 0,33L.
 12. Butelki muszą być oznaczone etykietami wygenerowanymi przez system zgłoszeniowy, zamocowanymi taśmą bezbarwną. Wszelkie inne oznaczenia, w tym etykiety domowe i oznaczenia na kapslach, są niedopuszczalne.
 13. Piwa należy dostarczyć do dnia 06.03.2020r. (liczy się dzień doręczenia przesyłki) na adres:
  Konstruktor sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
  Osoba kontaktowa – Arkadiusz Lemańczyk, tel. 508 225 931
 14. W przypadku osobistego dostarczenia piw należy wcześniej ustalić warunki odbioru.
 15. Podczas finałowych sesji Konkursu piwa w każdej kategorii będą oceniać 3 – 5 osobowe zespoły wykwalifikowanych jurorów. Wyklucza się by juror mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo.
 16. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnicy otrzymają upominki.
 17. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 10 piw organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
 18. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw, o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie własnej oceny piw, ewentualnie analizy arkuszy jurorów lub/i konsultacji z nimi.
 19. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca.
 20. Konkurs Piw Domowych przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji Sędziów Konkursów Piwa PSPD zawartymi w „Przewodniku dla organizatorów konkursów piw domowych” oraz w „Zasadach dobrej praktyki dla konkursów piwa”.
 21. Wyniki konkursu zostaną uwzględnione w punktacji Pucharu PSPD.
 22. Lista nagród zostanie opublikowana na stronie konkursu (Facebook) najpóźniej do dnia przeprowadzenia konkursu. Wysyłka nagród poza granicę Polski odbędzie się na koszt odbiorcy.
 23. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów Konkursu.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.
 25. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, by w przypadku zdobycia nagrody jego dane osobowe zostały przekazane fundatorom nagród. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przyznanych nagród.

 

Dodatkowy opis dla kategorii "Berliner z owocami":

Bazą powinien być klasyczny Berliner (opis stylu w linku powyżej), czyli bardzo lekkie kwaśne piwo pszeniczne. W tej interpretacji dodatek owoców ma zwiększyć złożoność piwa, ale nie powinien go dominować. W zależności od rodzaju owoców piwo może zmieniać swój charakter oraz przybierać różną barwę i klarowność.

 

Top

BJCP 2015 Judging Styles

If a style's name is hyperlinked, it has specific entry requirements. Click or tap on the name to view the subcategory's requirements.

22A Double IPA23A Berliner Weisse25A Belgian Blond Ale
35A Nowofalowy Pils (Custom Style)  

Top

Number of Bottles Required Per Entry: 3

Judging Session Locations and Dates

Stara Komenda
Friday, March 13, 2020 18:00, CET

Stara Komenda
Saturday, March 14, 2020 11:00, CET

Stara Komenda
Sunday, March 15, 2020 11:00, CET

Top

Awards

1. Laureat kategorii Owocowy Berliner Weisse będzie miał przyjemność uwarzyć piwo wg swojej zwycięskiej receptury w Browarze Stargard.

2. CentrumPiwowarstwa.pl dla zwycięzców kategorii Double IPA, Belgian Blond i Nowofalowy Pils ufundował bony o wartości 100zł każdy.

3. Viking Malt ufundował następujące zestawy dla każdej kategorii:

 • 25kg słodu jednorodnego za I. miejsce
 • 10kg słodu jednorodnego za II. miejsce
 • 5kg słodu jednorodnego za III. miejsce

do wyboru: pilzneński, pale ale, pszeniczny, monachijski, wiedeński - wysyłkę zreazlizuje Maxram Brewing

4. Wild Moose ufundowali bony do CentrumPiwowarstwa.pl dla wszystkich 4 kategorii w kwotach:

 • 120zł za I. miejsce
 • 80zł za II. miejsce
 • 50zł za III. miejsce

Top

Awards Ceremony

Stara Komenda
plac Batorego 3, Szczecin, 70-207
Sunday, March 15, 2020 15:00, CET

Top