Working.
Please stand by. Press Esc to hide.

Thank you for your interest in the Szczeciński Konkurs Piw Domowych organized by Zachodniopomorski OT PSPD.

You only need to register your information once and can return to this site to enter more brews or edit the brews you've entered.

Entry Registration is Open

To add your entries into the system, please proceed through the registration process or log in if you already have an account.

Judge and Steward Registration is Open

If you have not registered and are willing to be a volunteer, please register.

If you have registered, log in and then choose Edit Account from the My Account menu indicated by the icon on the top menu.

Rules

REGULAMIN
IX Szczeciński Konkurs Piw Domowych
13 - 15 marca 2020r.
Szczecin, Stara Komenda

 1. Organizatorem IX Szczecińskiego Konkursu Piw Domowych 2020 jest Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
 2. Celem konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego i piwa o wysokiej jakości.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: 
  Berliner weisse z owocami (dodatkowy opis poniżej) - http://kompendiumpiwa.pl/berliner-weisse/
  Nowofalowy pils - http://kompendiumpiwa.pl/nowofalowy-pils/
  Belgian Blond Ale - http://kompendiumpiwa.pl/belgian-blond-ale/
  Double IPA - http://kompendiumpiwa.pl/double-ipa/
 4. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 5. Koszt zgłoszenia piwa do konkursu wynosi 20 zł za każde zgłoszone piwo. Członkowie PSPD mają prawo do zniżki płacąc odpowiednio 15zł. Jeżeli w skład browaru domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki browar traktuje się jako członka PSPD.
 6. Wpisowe należy wpłacić do dnia 06.03.2020r. (data wpływu na konto) na rachunek: 
  Nr konta: 87 1750 0012 0000 0000 4108 5312
  Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
  ul. Czerniakowska 126a lok.4
  00-454 Warszawa
  W tytule należy wpisać IX SZKPD 2020 + imię i nazwisko piwowara, ew. nazwę browaru wymienioną w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. Wpłaty dokonane bez podania tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą traktowane jak darowizna na rzecz PSPD.
 8. Piwa, za które opłata nie wpłynie w terminie nie wezmą udziału w konkursie i zostaną zniszczone.
 9. Jeden browar domowy może wystawić do Konkursu po jednym piwie w każdej z kategorii, czyli maksymalnie 4 piwa w całym konkursie.
 10. Browar domowy może składać się z kilku osób, jednak nie dopuszcza się aby osoby wchodzące w skład zespołu browaru domowego, wystawiały piwo indywidualnie lub jako skład innego browaru domowego, w tej samej kategorii.
 11. Do konkursu należy dostarczyć minimum 3 butelki piwa o pojemności 0,5L lub 4 butelki o pojemności 0,33L.
 12. Butelki muszą być oznaczone etykietami wygenerowanymi przez system zgłoszeniowy, zamocowanymi taśmą bezbarwną. Wszelkie inne oznaczenia, w tym etykiety domowe i oznaczenia na kapslach, są niedopuszczalne.
 13. Piwa należy dostarczyć do dnia 06.03.2020r. (liczy się dzień doręczenia przesyłki) na adres:
  Konstruktor sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
  Osoba kontaktowa – Arkadiusz Lemańczyk, tel. 508 225 931
 14. W przypadku osobistego dostarczenia piw należy wcześniej ustalić warunki odbioru.
 15. Podczas finałowych sesji Konkursu piwa w każdej kategorii będą oceniać 3 – 5 osobowe zespoły wykwalifikowanych jurorów. Wyklucza się by juror mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo.
 16. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnicy otrzymają upominki.
 17. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 10 piw organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
 18. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw, o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie własnej oceny piw, ewentualnie analizy arkuszy jurorów lub/i konsultacji z nimi.
 19. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca.
 20. Konkurs Piw Domowych przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji Sędziów Konkursów Piwa PSPD zawartymi w „Przewodniku dla organizatorów konkursów piw domowych” oraz w „Zasadach dobrej praktyki dla konkursów piwa”.
 21. Wyniki konkursu zostaną uwzględnione w punktacji Pucharu PSPD.
 22. Lista nagród zostanie opublikowana na stronie konkursu (Facebook) najpóźniej do dnia przeprowadzenia konkursu. Wysyłka nagród poza granicę Polski odbędzie się na koszt odbiorcy.
 23. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów Konkursu.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.
 25. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, by w przypadku zdobycia nagrody jego dane osobowe zostały przekazane fundatorom nagród. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przyznanych nagród.

 

Dodatkowy opis dla kategorii "Berliner z owocami":

Bazą powinien być klasyczny Berliner (opis stylu w linku powyżej), czyli bardzo lekkie kwaśne piwo pszeniczne. W tej interpretacji dodatek owoców ma zwiększyć złożoność piwa, ale nie powinien go dominować. W zależności od rodzaju owoców piwo może zmieniać swój charakter oraz przybierać różną barwę i klarowność.

 

Competition Official

You can send an email to any of the following individuals via Contact.

 • Arkadiusz Lewicki (106 Browar Domowy) — Nadzór Techniczny Systemu Zgłoszeń

Sponsors

Zachodniopomorski OT PSPD is proud to have the following sponsors for the Szczeciński Konkurs Piw Domowych.

Stara Komenda
 
Stara Komenda
Stara Komenda to pierwszy browar w Szczecinie wybudowany po II wojnie światowej, który jest jednocześnie restauracją i pubem. Piwo wytwarzane w Browarze Stara Komenda jest niepasteryzowane. Z czterech składników: chmielu, słodu, drożdży i wody, otrzymujemy naturalny i pełnowartościowy produkt.
Viking Malt
 
Viking Malt
Zakłady w Strzegomiu i Sierpcu są dobrze znane polskim specjalistom branży piwowarskiej. Od wielu lat dostarczają najwyższej jakości produkty czołowym polskim grupom piwowarskim oraz wszystkim którzy na pierwszym miejscu stawiają jego jakość.
106 Browar Domowy
 
106 Browar Domowy
Hosting, certyfikat SSL systemu zgłoszeń oraz jego administracja, nadzór nad przebiegiem eliminacji i finału.